Renovacijos tikslai ir uždaviniai

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tikslai:

  • sumažinti daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas pasiekiant ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę, sumažinti daugiabučių namų gyventojų patiriamas išlaidas už suvartotą šilumos energiją, pagerinti šių namų gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas;
  • užtikrinti, kad daugiabučiai namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą. Užtikrinti pastatų konstrukcinių elementų stabilumą bei gyventojų ir visuomenės saugumą;
  • užtikrinti racionalų energetinių išteklių vartojimą ir sumažinti išmetamų, šiltnamio efektą sukeliančių, dujų kiekį.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) uždaviniai:

  •  siekti, kad daugiabučiuose namuose būtų atlikti statybos darbai, užtikrinantys šių namų ir teisės aktuose nustatytų privalomųjų (esminių) statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų atitikimą;
  •   užtikrinti, kad būtų sumažintas sunaudojamos šilumos energijos kiekis daugiabučiuose namuose.