Programos finansavimas

Šiuo metu vykdomos programos įgyvendinimas finansuojamas iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, Klimato kaitos specialiosios programos ir kitų šaltinių. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje numatytoms lėšoms teikiamas 20 metų lengvatinis kreditas su ne didesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis.

Šiuo metu renovuojamiems namams kompensuojama:

100 proc. projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų;

30 proc. investicijų, tenkančių Investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (40 proc. jeigu statybos rangos darbai nupirkti iki 2015-03-31);

Apmokamos investicijų padengimo įmokos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarka nustatoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarime Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo

Pažymėtina, kad parama projekto įgyvendinimui kiekvienais metais mažėja, o finansavimo sąlygos keičiasi, todėl neatidėliotinas būsto savininkų sprendimas dalyvauti daugiabučio atnaujinimo programoje gali duoti maksimalią finansinę naudą.