Pateikti paraišką

Paraiška dėl preliminaraus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje

paraiška

9. Paraišką užpildė Vardas, Pavardė, adresas, tel. Nr. :