Vykdomi daugiabučių namų atnaujinimo darbai

Parko g. 3 , Buivydiškių k. Vilniaus r. (Atlikta)

Statybos metai: 1964

Butų ir kitų patalpų skaičius: 24

Naudingasis plotas: 1051,29

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų, cokolio, stogo šiltinimo darbai. Pakeista stogo danga. Atlikti balkonų  įstiklinimo, dalies butų ir kitų patalpų  langų keitimo, laiptinių lauko ir tambūrų  durų keitimo darbai. Įrengtas automatizuotas šilumos punktas. Atlikti šildymo sistemų pertvarkymo, ventiliacijos išvalymo darbai. Bendra investicijų suma sudarė 254189,67 Eurų. Energinio efektyvumo didinimo priemonėms suteikta 40 proc. Valstybės parama.


Sodų g. 11 , Skaidiškių k. Vilniaus r. (Atlikta)

Statybos metai: 1983

Butų ir kitų patalpų skaičius: 40

Naudingasis plotas: 2262,95

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus pasiekta „B“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai. Atlikti stogo šiltinimo ir naujos dangos įrengimo darbai. Atlikti dalies butų ir kitų patalpų langų keitimo, balkonų įstiklinimo, laiptinių tambūrų  durų keitimo, šildymo sistemų pertvarkymo, ventiliacijos išvalymo ir pamatų stiprinimo darbai. Pakeisti buitinės kanalizacijos, geriamojo vandens, lietaus nuotekų sistemos stovai ir magistraliniai vamzdžiai. Atlikti bendrojo naudojimo patalpose esančios elektros instaliacijos keitimo darbai.  Bendra investicijų suma sudarė 574510,81 Eurų . Energinio efektyvumo didinimo priemonėms suteikta 35 proc. Valstybės parama.


Margių g. 5 , Kalvelių k. Vilniaus r. (Atlikta)

Statybos metai: 1961

Butų ir kitų patalpų skaičius: 8

Naudingasis plotas: 360,12

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas,  dalies butų ir kitų patalpų  langų keitimas, laiptinių  tambūrų  durų keitimas, , šildymo sistemų pertvarkymas, ventiliacijos išvalymo, pamatų stiprinimo darbai. Bendra investicijų suma sudarė 128431,11 Eurų. Skirta 40 proc. Valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Margių g.3 , Kalveliai Vilniaus r. (Atlikta)

Statybos metai: 1961

Butų ir kitų patalpų skaičius: 12

Naudingasis plotas: 566,34

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas,  dalies butų ir kitų patalpų  langų keitimas, laiptinių tambūrų  durų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas, ventiliacijos valymo darbai. Pakeisti šalto vandens magistraliniai vamzdžiai. Bendra investicijų suma sudarė 142609,96 Eurų (140440,65 Eurų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, 1788,69 Eurų kitoms priemonėms). Skirta 40 proc. Valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.


 


Vasaros g. 11,  Nemenčinės m., Vilniaus r. vykdomi atnaujinimo (modernizavimo) darbai (atlikta)

Adresas: Vasaros g. 11 , Nemenčinės m., Vilniaus r.

Statybos metai: 1982

Butų ir kitų patalpų skaičius: 24

Naudingasis plotas: 1189,75

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai. Atlikti stogo šiltinimo ir naujos dangos įrengimo darbai. Atlikti dalies butų ir kitų patalpų langų keitimo, balkonų įstiklinimo, dalies bendrojo naudojimo durų keitimo, šildymo sistemų pertvarkymo, automatizuoto šilumos punkto įrengimo, ventiliacijos išvalymo darbai. Pakeisti buitinės kanalizacijos, geriamojo vandens, lietaus nuotekų sistemos stovai ir magistraliniai vamzdžiai. Ant namo įvado įrengtas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Bendra investicijų suma sudarė 359610,02 Eurų . Energinio efektyvumo didinimo priemonėms suteikta 35 proc. Valstybės parama.


Rudaminos g. 19, Skaidiškių k., Vilniaus r. (Atlikta)

Statybos metai: 1965

Butų ir kitų patalpų skaičius: 8

Naudingasis plotas: 393,99

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Daugiabučio namo atnaujinimo eigoje buvo atlikti fasado sienų ir cokolio šiltinimo darbai. Atlikti stogo šiltinimo ir naujos dangos įrengimo,  butų ir kitų patalpų  langų keitimo, šildymo sistemų pertvarkymo, ventiliacijos išvalymo, bendrojo naudojimo patalpose esančios elektros instaliacijos keitimo darbai. Bendra investicijų suma sudarė 109530,48 Eur. iš jų 107238,74 Eurų (energinį efektyvumą didinančioms priemonėms) sumai planuojama gauti 35 proc. Valstybės paramą.

  1. Sirokomlės g. 11A, Nemėžio k., Vilniaus r. (Atlikta)

Statybos metai: 1985

Butų ir kitų patalpų skaičius: 12

Naudingasis plotas: 610,41

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus yra pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai. Atliktas stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, balkonų įstiklinimas pagal vieningą projektą, dalies butų ir kitų patalpų  langų keitimas, šildymo sistemų pertvarkymas, ventiliacijos išvalymas. Bendra investicijų suma sudarė 126322,66 Eur. Statybos rangos darbams planuojama gauti 35 proc. Valstybės paramą.


Lauko g. 1,  Nemenčinės m., Vilniaus r.  atnaujinimo (modernizavimo) darbai (atlikta)

Adresas: Lauko g. 1 , Nemenčinės m., Vilniaus r.

Statybos metai: 12

Butų ir kitų patalpų skaičius: 8

Naudingasis plotas: 545,63

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, laiptinių ir rūsio įėjimo durų keitimas, bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas, įrengtas automatizuotas šilumos punktas, atlikti ventiliacijos valymo, žaibosaugos atstatymo darbai. Pakeisti geriamojo vandens sistemos vamzdynai, ant namo įvado įrengtas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Panaikintas cokolio dalyje gyventojų nenaudojamas įėjimas į rūsio patalpas.  Bendra investicijų suma sudarė 151086,53 Eurų. Skirta 35 proc. Valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.


Šv. Mykolo g. 3 ir Šv. Mykolo g. 5,  Nemenčinės m., Vilniaus r.  atnaujinimo (modernizavimo) darbai (atlikta)

Adresas: Šv. Mykolo g. 3, Nemenčinės m., Vilniaus r.

Statybos metai: 1984

Butų ir kitų patalpų skaičius: 12

Naudingasis plotas: 599,59

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas,  dalies butų ir kitų patalpų  langų keitimas, balkonų įstiklinimas, laiptinių ir rūsio įėjimo durų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas.  Įrengtas automatizuotas šilumos punktas, atlikti ventiliacijos valymo darbai. Bendra investicijų suma sudarė 142480,57 Eurų (132049,67 Eurų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms). Skirta 35 proc. Valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Adresas: Šv. Mykolo g. 5, Nemenčinės m., Vilniaus r.

Statybos metai: 1984

Butų ir kitų patalpų skaičius: 12

Naudingasis plotas: 573,63

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas,  dalies butų ir kitų patalpų  langų keitimas, balkonų įstiklinimas, laiptinių ir rūsio įėjimo durų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas.  Įrengtas automatizuotas šilumos punktas, atlikti ventiliacijos valymo darbai. Bendra investicijų suma sudarė 136077,96 Eurų (126609,14 Eurų energinį efektyvumą didinančioms priemonėms). Skirta 35 proc. Valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.


Taikos g. 10,  Kreivalaužių k., Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) darbai (atlikta)

Adresas: Taikos g. 10, Kreivalaužių k., Vilniaus r.

Statybos metai: 1983

Butų ir kitų patalpų skaičius: 10

Naudingasis plotas: 531,54

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Daugiabučio namo atnaujinimo eigoje buvo atlikti fasado sienų ir cokolio šiltinimo darbai. Atlikti stogo šiltinimo ir naujos dangos įrengimo,  butų ir kitų patalpų  langų keitimo, balkonų įstiklinimo šildymo sistemos pertvarkymo, automatizuoto šilumos punkto įrengimo, ventiliacijos išvalymo darbai.

Bendra investicijų suma sudarė 132320,57 Eur. Iš jų 119849,73 Eurų sumai (energinio efektyvumo didinimo priemonėms) suteikta 35 proc. Valstybės parama.

Sirokomlės g. 11, Nemėžio k., Vilniaus r. (Atlikta)

Statybos metai: 1980

Butų ir kitų patalpų skaičius: 12

Naudingasis plotas: 611

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus yra pasiekta „C“ pastato energinio naudingumo klasė. Buvo atlikti namo sienų ir cokolio šiltinimo darbai. Atliktas stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, balkonų įstiklinimas pagal vieningą projektą, dalies butų ir kitų patalpų  langų keitimas, šildymo sistemos, šilumos punkto modernizavimas, ventiliacijos išvalymas. Bendra investicijų suma sudarė 120115,85  Eur. Statybos rangos darbams  gauta 30 proc. Valstybės parama.

sirokomles 11

Daugiabučio namo Parko g. 8, Buivydiškių k., Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) darbai (atlikta)

Daugiabučio namo Sodų g. 33, Skaidiškių k., Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) darbai (atlikta)

Vykdomi daugiabučio namo Sodų g. 30, Kalvelių k., Vilniaus r. atnaujinimo (modernizavimo) darbai

 

Dalis parengtų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbo projektų