Kodėl verta renovuoti?

Brangstant energijos ištekliams, racionalaus energijos vartojimo problema Vilniaus rajono daugiabučiuose pastatuose tampa ypatingai opi, todėl daugiausiai energijos suvartojančių daugiabučių namų savininkams atlikus daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) atsiras galimybės:

  • sumažinant sąskaitas už šiluminę energiją,
  • pagerinti vidaus patalpų temperatūrinio režimo sąlygas,
  • racionaliai vartoti energiją,
  • gerinti pastatų techninę būklę ir estetinį vaizdą,
  • padidinti nekilnojamojo turto vertę ir likvidumą.
  • gauti Valstybės ir Europos Sąjungos paramą.

Atnaujintų daugiabučių namų patirtis rodo, kad kompleksiškas energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas daugiabučiuose namuose leidžia sutaupyti iki  40 proc. šiluminės energijos. Taip atsiranda galimybė šildymo išlaidų sutaupytas lėšas skirti investicijoms, atnaujinimo kaštams padengti.