Įgyvendinamos priemonės

Siekiant pagerinti gyvenamąją aplinką, sumažinti energinių išteklių sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį esminiams statinio reikalavimams, savivaldybės atrinktuose Vilniaus rajono daugiabučiuose namuose įgyvendinamos energinį efektyvumą didinančios priemones (toliau – priemonės), leisiančios sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 % ir pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus įgyvendinamos šios energinį efektyvumą didinančios priemones:

  • stogo šiltinimas,
  • fasado sienų, cokolio šiltinimas ir nuogrindos sutvarkymas,
  • langų keitimas butuose, laiptinėse ir rūsiuose,
  • laiptinės lauko durų ir rūsio durų keitimas,
  • šildymo sistemos pertvarkymas,
  • vėdinimo sistemos sutvarkymas,
  • balkonų įstiklinimas.

Taip pat gali būti įgyvendinamos kitos priemonės:

  • buitinių nuotekų vamzdynų keitimas,
  • vandentiekio vamzdynų keitimas,
  • elektros instaliacijos keitimas ir kt.