Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!

 

Informuojame, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius  UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2016 m. atliko preliminarią daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų apklausą ir gavo apie 40 namų prašymų dėl įtraukimo į daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-02 įsakymu Nr. D1-803. Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo). Paraiškas galima teikti per Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, Savivaldybės paskirtą programos administratorių UAB „Nemenčinės komunalininkas“ arba tiesiogiai VšĮ  Būsto energijos taupymo agentūrai iki 2018 m. vasario 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvauti (teikti paraiškas) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje gali tik tie namai, kuriuose gyventojai yra parengę ir patvirtinę investicijų planą.

Užpildyti ir pateikti paraišką dėl informacijos pateikimo apie daugiabučio namo galimybę dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje galima adresu:  http://renovacija.vrsa.lt skiltyje „pateikti paraišką“

Dėl papildomos informacijos taip pat galima kreiptis:

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujama teritorija UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujama teritorija
Direktoriaus pavaduotojas daugiabučiams namams modernizuoti  Gžeslav Stasevič, tel. 852381156, mob. 865504465  g.stasevic@nemenkom.lt Daugiabučių namų administratorė

Kristina Petuchova, tel. 852604988, mob. 861846506 el.p. kristina.petuchova@gmail.com

 

Investicijų planas– yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) pagrindimo dokumentas, kuriame pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindines techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.