Atrinktų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!

Informuojame, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius  UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2016 m. atliko preliminarią daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų apklausą ir gavo apie 40 namų prašymų dėl įtraukimo į daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08-26 įsakymu Nr. D1-568 Vilniaus rajono savivaldybei  2017 metams nustatytas trijų paraiškų pateikimo limitas, todėl iš 40 gautų prašymų Vilniaus rajono savivaldybė atrinko 6 daugiabučius namus pagal žemiau pateiktą eilę:

 1. Sodų g. 33, Skaidiškių k.,                                                                                                  2. Beržų g. 1, Buivydiškių k.                                                                                                3. Pramonės g. 3A, Vaidotų k.                                                                                              4. Pievų g. 3, Nemenčinės m., Vilniaus r.                                                                            5. Parko g. 8, Buivydiškių k.                                                                                                  6. Sostinės g. 1, Valčiūnų k.

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros duomenimis į paraiškų sąrašą yra įtraukti daugiabučiai namai:

1. Sodų g. 33, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.                                                       2. Beržų g. 1, Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.                                                       3. Pramonės g. 3A, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r.

Likę namai galės būti vertinami gavus naują Lietuvos Respublikos aplinkos ministro kvietimą arba Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai perskirsčius Vilniaus rajono savivaldybei šiuo metu nustatytą paraiškų skaičių.

Atkreipiame dėmesį, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje dalyvaus tik tie namai, kuriuose dauguma daugiabučio mano butų ir kitų patalpų savininkų patvirtins parengtą daugiabučio mano atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Atrinktų namų eilė gali keistis gyventojams nepatvirtinus investicijų plano.

Užpildyti ir pateikti paraišką dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo taip pat galima adresu:  http://renovacija.vrsa.lt skiltyje „pateikti paraišką“

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis:

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujama teritorija UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujama teritorija
Direktoriaus pavaduotojas daugiabučiams namams modernizuoti  Gžeslav Stasevič, tel. 852381156, mob. 865504465  g.stasevic@nemenkom.lt

Daugiabučių namų administratorius Romualdas Džiugas, tel. 2381339, mob. 865254883

 

Daugiabučių namų administratorė

Kristina Petuchova, tel. 852604988, mob. 861846506 el.p. kristina.petuchova@gmail.com

Vadybininkas daugiabučiams namams modernizuoti

Anatolijus Starenko, tel., 868527661 a.starenko@nemenkom.lt

 

Investicijų planas– yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) pagrindimo dokumentas, kuriame pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindines techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.