Daugiabučiai namai , kurie artimiausiu metu planuoja dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Paruošiamieji darbai ir jų eiga.

Eil. Nr. Adresas Eiga
1 Sodų g. 30, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. Vykdomi daugiabučio namo atnaujinimo darbai
2 Rudaminos g. 17, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Tikslinamas investicijų planas
3 Sodų g. 32, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. Pateikta paraiška dėl finansavimo atmesta.
4 Šv. Mykolo g. 7, Nemenčinės m., Vilniaus r. Tikslinamas investicijų planas
5 Šv. Mykolo g. 9, Nemenčinės m., Vilniaus r. Tikslinamas investicijų planas
6 Kelininkų g. 4, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Tikslinamas investicijų planas
7 Liepų al. 15, Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. Investicijų planas nepatvirtintas
8 Rudaminos g. 21, Skaidiškių k., Vilniaus r. Rengiamas techninis darbo projektas
9 Kelininkų g. 2, Nemėžio k., Vilniaus r. Rengiamas techninis darbo projektas
10 Statybininkų g. 1, Nemėžio k., Vilniaus r. Rengiamas techninis darbo projektas
11. A. Mickevičiaus g. 23, Juodšilių k., Vilniaus r. Rengiamas techninis darbo projektas
12. Parko g. 2, Buivydiškių k.,Zujūnų sen., Vilniaus r. Rengiamas daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planas
13. Švenčionių g. 39, Nemenčinės m., Vilniaus r. Rengiamas daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planas
14 Sodų g. 38, Kalvelių k., Vilniaus r. Rengiamas daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planas


Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!

Informuojame, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius  UAB „Nemenčinės komunalininkas“ Atliktus preliminarią daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų apklausą gavome daugiabučių  namų butų ir kitų patalpų savininkų prašymus dėl įtraukimo į daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Informuojame, kad LR Aplinkos ministerija skelbia kvietimus teikti paraškas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo). Paskelbus kvietimus paraiškas galima teikti per Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, Savivaldybės paskirtą programos administratorių UAB „Nemenčinės komunalininkas“ arba tiesiogiai VšĮ  Būsto energijos taupymo agentūrai .

Atkreipiame dėmesį, kad ateityje dalyvauti (teikti paraiškas) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje galės tik tie namai, kuriuose gyventojai yra parengę ir patvirtinę investicijų planą.

Užpildyti ir pateikti paraišką dėl informacijos pateikimo apie daugiabučio namo galimybę dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje galima adresu:  http://renovacija.vrsa.lt skiltyje „pateikti paraišką“

Dėl papildomos informacijos taip pat galima kreiptis:

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujama teritorija UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujama teritorija
Direktoriaus pavaduotojas daugiabučiams namams modernizuoti  Gžeslav Stasevič, tel. 852381156, mob. 865504465  g.stasevic@nemenkom.lt Daugiabučių namų administratorė

Kristina Petuchova, tel. 852604988, mob. 861846506 el.p. kristina.petuchova@gmail.com

 

Investicijų planas– yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) pagrindimo dokumentas, kuriame pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindines techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.